Részvételi feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Részvételi feltételek az ELIT Kft. tréningjein
Ki jelentkezhet?
A tréningekre nagykorú, a magyar nyelvet megfelelő szinten értő és beszélő személyek jelentkezhetnek.
Hogyan tudok jelentkezni?
A www.elitkft.hu honlapon, e-mailben vagy telefonon.
Hogyan fizetem a részvételi díjat?
A részvételi díj befizetése átutalással történik. A jelentkező helye az átutalás megtörténtével biztosított. A tréningekről nem célszerű hiányozni. Hiányzás esetén a részvételi díjat nem lehet visszatéríteni.
Van-e lehetőségem lemondani a tréninget?
A részvételi díj befizetését követően a tréning a következő feltételekkel mondható le:
  • a tréning időpontja előtt 1 héttel a részvételi díj 50%-a,
  • a képzés kezdő időpontja előtt 3 nappal a részvételi díj 20%-a téríthető vissza.
A kezdő időponttól számított 3 napon belül történt lemondás esetén visszafizetést nem áll módunkban eszközölni.
Erre vonatkozó külön egyeztetés esetén van lehetőség a befizetett díj másik tréningen való felhasználására.

Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi tájékoztató célja az ELIT Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos információk elérhetővé tétele a www.elitkft.hu honlap látogatói és az ott meghírdetett képzésekre/tréningekre/rendezvényekre jelentkezők, illetve az azokon résztvevők (a továbbiakban: ügyfél) számára.

  1. Az adatkezelő azonosítása

Név: “ELIT” Európai Lélektaktikai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1211 Budapest, Magyar utca 24.

Cégjegyzékszám: 01-09-720811

Adószám: 13142483-2-43

E-mail: vege@elitkft.hu

Telefon: +36-20-9575448

Az adatokat kizárólag az ELIT Kft. munkatársai jogosultak megismerni, harmadik személyek részére azokat nem adják át és gondoskodnak az adatok biztonságos kezeléséről és tárolásáról.

  1. Az adatkezelés célja

Az ELIT Kft. eseményeinek (tréningek/képzések/rendezvények) szervezése és lebonyolítása, ideértve a jelentkezőkkel e célból való kapcsolattartást is.

  1. Az adatkezelés jogalapja 

www.elitkft.hu honlapon meghírdetett eseményekre jelentkezők előzetes hozzájárulása.

  1. Kezelt adatok köre 

Az ELIT Kft. ügyfeleinek alább felsorolt adatai:

– név/cégnév

– e-mail cím

-cím

-telefonszám

  1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag az ELIT Kft. eseményeinek lebonyolításáig tart. Ezt követően az adatok azonnal törlésre kerülnek. Amennyiben az eseményre jelentkező visszavonja jelentkezését, úgy adatai a visszavonással egyidejűleg törlésre kerülnek. A meghírdetett esemény meghiúsulása esetén, az adatok azonnal törlésre kerülnek.

6. Az ügyfél jogai

Az ELIT Kft. ügyfele bármikor jogosult tájékoztatást kérni az ELIT Kft. által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Az ELIT Kft. az ügyfél kérésére 5 napon belül e-mail útján ad további tájékoztatást az ügyfélre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, illetve időtartamáról.

7. Az adatkezelési és adatvédelmi kérdésekben illetékes hatóság neve és elérhetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, pf. 5., telefon + 36 1 391 1400, fax: + 36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).